V dňoch 17. 09 – 15. 10. 2023 sa zúčastnilo 15 žiakov štvrtého ročníka odborného vzdelávania a prípravy v zariadení pre seniorov v Benalmadene pri Malage v Španielsku. Počas praxe žiaci poskytovali základnú ošetrovateľskú starostlivosť, získali nové vedomosti o zamestnávaní klientov so zameraním na zachovanie kognitívnych a pohybových schopností, vyskúšali si prácu v medzinárodnom tíme, zlepšili si jazykové zručnosti v anglickom a španielskom jazyku, zdokonalili si schopnosti v oblasti finančnej gramotnosti. Spoznávali tiež kultúru a históriu Andalúzie, a tiež kultúrnu rozmanitosť Európskej únie.

Mgr. Silvia Rybanská