Ďakujeme za celoročnú spoluprácu a pomoc Strednej zdravotníckej škole Zvolen - ste pre nás a našich klientov veľkým prínosom.