Žiaci III.PSA a III.PSB triedy sa dňa 17.5.2022 zúčastnili exkurzie v Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya v Kremnici. Oboznámili sa s priestormi, vybavením, organizáciou práce a s poskytovaním komplexnej starostlivosti o pacientov s psychickými chorobami.

 

Pedagogický dozor: Mgr. Denisa Gelienová

                            Mgr. Zuzana Obrtalová