Dňa 29. apríla v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu sa uskutočnil slávnostný akt odovzdávania ocenení pedagógom, žiakom a študentom. Z rúk ministra školstva Branislava Gröhlinga si ocenení prevzali Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda.

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom oceneniav rezorte a tradujú sa od roku 1997. Sú nazvané po prvom známom učencovi v dejinách nášho národa.

RNDr. Beata Janoušková si prevzala za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu v oblasti školstva a kultúry, podporu talentov a inovatívny prístup v oblasti práce s mládežou Malú medailu svätého Gorazda. Je to ocenenie za jej dlhoročnú pedagogickú prácu na jej predošlom pôsobisku - Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Sme radi, že v tomto školskom roku pôsobí na našej škole. Želáme jej veľa tvorivých síl a pevné zdravie v osobnom, ale aj pracovnom živote.