Dňa 28.4. 2022 sa uskutočnil 26. ročník Dňa narcisov – dobrovoľnej zbierky určenej na podporu a pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, na informovanie verejnosti o význame a potrebe prevencie.

- do akcie sa zapojilo 18 žiakov (12 žiakov zo IV.ZA triedy a 6 žiakov z III.PS triedy) , žiaci pôsobili na 3 pevných stanovištiach a 3 hliadky boli mobilné,

- pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. D. Gelienová a PhDr. L. Hrivnáková,

- počas tohto dňa sa vyzbieralo 1406,41 eur, (ľudia využili možnosť prispenia cez QR kód jeho nasnímaním – bol na každej pokladničke alebo zaslaním SMS na č. 848, ktoré bolo tiež uvedené na každej pokladničke).

 

Koordinátor akcie:   Mgr. Denisa Gelienová

Pedagogický dozor: PhDr. Lýdia Hrivnáková, Mgr. Denisa Gelienová