Pri príležitosti Dňa Zeme sme realizovali so žiakmi 1. a 2. ročníka aktivity, ktorých cieľom bolo prízvukovať tému ochrany našej planety.

Žiaci absolvovali kvíz a riešili rôzne úlohy s využitím aktivizujúcich metód s hlavným zámerom posilniť poznatkovú bázu žiakov a poukázať na emocionálny rozmer témy.

 

Mgr. Danica Gondová