Riaditeľ Strednej zdravotníckej školy, J. Kozáčeka 4, Zvolen v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy dňa 14. septembra 2020 (pondelok) riaditeľské voľno.